Regulamin i plan Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu

 

 1. Należy zachować cieszę – wiele gatunków zwierząt jest wrażliwych na hałas.
 2. Nie wolno przechodzić przez ogrodzenia i barierki oraz zbliżać się do zwierząt.
 3. Nie należy karmić zwierząt – przekarmianie lub podawanie niewłaściwej karmy wywołuje zaburzenia zdrowia.
 4. Nie wolno wprowadzać psów, kotów i innych zwierząt.
 5. Dzieci do lat 10-ciu mogą przebywać na terenie Ogrodu tylko w towarzystwie dorosłych odpowiedzialnych za ich zachowanie.
 6. Należy pamiętać, że dla zwierząt zagrożonych wyginięciem ostatnim azylem są ogrody zoologiczne.
 7. Warto przeczytać tabliczkę informacyjną wiszącą przy każdym wybiegu lub klatce.
 8. Należy pamiętać, że zgromadzone w ogrodzie okazy roślin tworzą niepowtarzalny zbiór, który jest świadectwem pracy wielu miłośników przyrody.
 9. Podziwiając okazy roślin trzeba pamiętać, że mają być one ozdobą i przetrwać do następnych pokoleń.
 10. Nie należy dotykać ani zrywać kwiatów, liści i owoców napotykanych tu roślin, niektóre z nich są silnie trujące lub mogą wywołać alergię.
 11. Nie deptać trawników – chodzić tylko wyznaczonymi alejkami.