Tematy


Wykaz zajęć dydaktycznych oferowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez Ogród Zoobotaniczny
w Toruniu:

PRZEDSZKOLE 3-4 - latki

 • Moje domowe ZOO. Czas trwania 45 min.


PRZEDSZKOLE 5-6 - latki, SZKOŁA PODSTAWOWA oddział "0"

 • Kolory jesieni. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Moje domowe ZOO. Czas trwania 60 min.
 • Pracowici zapylacze. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Przygotowanie przyrody do zimy. Czas trwania 60 min.
 • Wiosna w Ogrodzie. Czas trwania 60 min.
 • W ptasiej stołówce. Warsztaty. Czas trwania 60 min.
 • Warsztaty tematyczne Bożonarodzeniowe/Wielkanocne. Czas trwania 90 min.

 
SZKOŁA PODSTAWOWA klasy I-III

 • Kolory jesieni. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Moje domowe ZOO. Czas trwania 60 min.
 • Porównanie ptaków i ssaków. Czas trwania 60 min.
 • Pracowici zapylacze. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Przygotowanie przyrody do zimy. Czas trwania 60 min.
 • Wiosna w Ogrodzie. Czas trwania 60 min.
 • W ptasiej stołówce. Warsztaty. Czas trwania 60 min.
 • Warsztaty tematyczne Bożonarodzeniowe/Wielkanocne. Czas trwania 90 min.
 • Zoogeografia dla najmłodszych. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Zielnik. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ


SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV-VIII i gimnazjum

 • Formy ochrony przyrody. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Gatunki inwazyjne w Polsce. Czas trwania 60 min.
 • Nie taki gad straszny. Czas trwania 60 min.
 • Porównanie ptaków i ssaków. Czas trwania 60 min.
 • Pracowici zapylacze. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Rośliny przyprawowe. Czas trwania 60 min. NOWOŚĆ 
 • Zielnik. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Zmyślne zmysły. Czas trwania 60 min.
 • Zwierzaki dziwaki. Czas trwania 60 min.
 • Zwierzęta w służbie człowieka. Czas trwania 60 min.


SZKOŁY ŚREDNIE

 • Formy ochrony przyrody. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Gatunki inwazyjne w Polsce. Czas trwania 60 min.
 • Nie taki gad straszny. Czas trwania 60 min.
 • Zielnik. Warsztaty. Czas trwania 90 min. NOWOŚĆ
 • Król wigilijnego stołu.Czas trwania 60 min. NOWOŚĆ


ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

 • Król wigilijnego stołu.Czas trwania 60 min. NOWOŚĆ
 • Warsztaty tematyczne Bożonarodzeniowe/Wielkanocne. Czas trwania 90 min.

 

OPIS TEMATÓW ZAJĘĆ:

1. FORMY OCHRONY PRZYRODY

W trakcie zajęć uczestnicy poznają obowiązujące w Polsce formy ochrony przyrody. Zastanowimy się również wspólnie, czy warto chronić przyrodę?. W części praktycznej uczniowie zapoznają się w występującymi na terenie Ogrdu pomnikami przyrody oraz metodą mierzenia obwodu pnia drzewa.

2. GATUNKI INWAZYJNE W POLSCE

Podczas zajęć poruszony zostanie problem introdukcji i zagrożeń z tym związanych. Uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi gatunkami roślin i zwierząt posiadających w naszym kraju status gatunków inwazyjnych, a podczas wycieczki po ogrodzie będą mogli zapoznać się z niektórymi z nich bliżej. Podsumowaniem zajęć będzie uzupełnienie karty pracy.

3. KOLORY JESIENI

Zajęcia warsztatowe połączone z nauką rozpoznawania rodzimych gatunków drzew. Podczas spaceru po Ogrodzie, dzieci będą zbierać liście i owoce, które następnie będą segregowane i przyporządkowywane do odpowiednich gatunków drzew. Zebrane liście posłużą do wykonania pracy plastycznej.

4. KRÓL WIGILIJNEGO STOŁU

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają sie z historią udomowienia i hodowli karpia w Polsce i na świecie. Dowiedzą się również w jak to się stało, że stał się symbolem Świąt Bożego Narodzenia.

5. MOJE DOMOWE ZOO

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami utrzymania wybranych zwierząt w warunkach domowych. W trakcie zajęć odbędzie się pokaz z użyciem żywych zwierząt, omówione zostaną również akcesoria niezbędne do hodowli danej grupy zwierząt. Wykorzystane zostaną także karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

6. NIE TAKI GAD STRASZNY...

Celem zajęć jest zapoznanie z trybem życia, cechami wyglądu i zachowania gadów. Głównym elementem zajęć będzie wyjście do herpetarium i zapoznanie uczestników z żyjącymi tam gatunkami zwierząt, a także z metodami ich hodowli. Uatrakcyjnieniem lekcji będzie możliwość dotknięcia żywego węża - lancetogłowa mlecznego. W sali dydaktycznej przedstawione zostaną prezentacje multimedialne w postaci filmów i zdjęć. Ponadto użyte zostaną preparaty (skorupa żółwia, wylinki węży itp.). W celu utrwalenia wiadomości uczestnicy wypełnią w końcowej części zajęć karty pracy.

7. PORÓWNANIE PTAKÓW I SSAKÓW

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć uczniowie poznają charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i cechy behawioralne ptaków i ssaków. Obserwując żywych przedstawicieli dwóch omawianych gromad uczestnicy zajęć potrafią wskazać podobieństwa i różnice między ptakami i ssakami. 

8. PRACOWICI ZAPYLACZE

Podczas zajęć omawiane będą grypy owadów zapylających, występujących w Polsce, ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka oraz sposoby ich ochrony. Na zakończenie zajęć, uczestnicy wykonają pszczółki z materiałów z recyklingu lub domki dla owadów zapylających.

9. PRZYGOTOWANIE PRZYRODY DO ZIMY

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć próbujemy zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i przystosowania zwierząt do tego trudnego okresu. Po zajęciach uczeń potrafi wyszczególnić cechy adaptacyjne do zimy u poszczególnych grup zwierząt.

10. ROŚLINY PRZYPRAWOWE

Podczas zajęć przybliżona zostanie historia przypraw, które królują w różnych regionach świata. Poznamy te przyprawy, które są powszechne w naszej kuchni, a niegdyś były cenne jak złoto. Dowiemy się także czym pachnie pizza, pierniki czy lody waniliowe. Pod lupę weźmiemy również przyprawy, które mają działanie rozgrzewające.

11. WARSZTATY TEMATYCZNE

Na zajęciach wykonywane będą ozdoby związane ze Świętami Bożego Narodzenia lub Wielkanocą.

12. WIOSNA W OGRODZIE

Podczas zajęć uczestnicy szukają na terenie zoo oznak wiosny. Zebrane przez uczniów obserwacje są omawiane przez dydaktyka. Po zajęciach uczniowie wykonują kartę pracy w sali dydaktycznej.

13. W PTASIEJ STOŁÓWCE

Lekcja ma charakter warsztatów. Podczas zajęśc uczestnicy dowiedzą się co, gdzie i jak można zaoferować ptakom do zjedzenia. Poznają również gatunki, które najczęściej odwiedzają nasze karmniki. Na zakończenie zajęć ich uczestnicy wykonają kule tłuszczowe dla ptaków.

14. ZIELNIK

Uczestnicy zapoznają się z metodami oznaczania pospolitych gatunków drzew i krzewów oraz roślin zielnych występujących w Ogrodzie. W trakcie zajęć przygotują własny zielnik, który zabiorą ze sobą.

15. ZOOGEOGRAFIA DLA NAJMŁODSZYCH

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z gatunkami charakterystycznymi dla różnych krain geograficznych oraz będą wykonywać podobizny zwierząt pochodzących z różnych zakątków świata, używając do tego materiałów z recyklingu.

16. ZMYŚLNE ZMYSŁY

W trakcie zajęć przedstawiamy najważniejsze zmysły człowieka oraz zwierząt. Dowiemy się którzy mieszkańcy Ogrodu Zoobotanicznego posiadają najlepszy słuch, którzy cieszą się „sokolim” wzrokiem, a którzy wywęszą z daleka smakowity kąsek. Wykonamy kilka prostych zabaw do przetestowania swoich zmysłów w praktyce. Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej i opiera się o prezentację multimedialną.

17. ZWIERZAKI DZIWAKI

W trakcie zajęć poznajemy zwierzęta bezkręgowe. Nauczymy się rozpoznawać przedstawicieli poszczególnych grup, dowiemy się w jaki sposób przystowowały się do życia w różnych nietypowych miejscach, przyjrzymy się żywym zwierzętom a także będziemy mieli okazje wziąć je na rękę, posłuchać jak "syczy" karaczan oraz spojrzeć w oczy modliszce. Powiemy sobie również w jaki sposób przygotować się do obserwacji bezkręgowców na wycieczce. Zajęcia w całości odbywają się w sali dydaktycznej, więc nie są zależne od pogody. Polecane w miesiącach jesienno-zimowych.

18. ZWIERZĘTA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania różnych gatunków zwierząt dla potrzeb człowieka. W trakcie zajęć będzie możliwość obserwacji zasobów Ogrodu Zoobotanicznego, natomiast w sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja multimedialna, a także pokazane zostaną rekwizyty. Ponadto wypełnione zostaną karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

 

Uprzejmie prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia!

Może się zdarzyć, iż po Państwa grupie na zajęcia czeka kolejna i nie będziemy w stanie przedłużyć lekcji na tyle, aby nadrobić spóźnienie.