Działalność dydaktyczna Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w oczach Odbiorców

Działalność dydaktyczna Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w oczach Odbiorców.

Działalność dydaktyczna pracowników Ogrodu zakrojona jest na szeroką skalę, prowadzona jest cyklicznie i nieprzerwanie od lat. Do tej pory jednak nie przeprowadzono badań, które miałyby na celu ocenę zapotrzebowania ich uczestników na poszczególne bloki tematyczne oraz środki przekazu. Oprócz tego, celem projektu było zbadanie stopnia zadowolenia odbiorców zajęć z ich tematyki oraz sposobu prowadzenia, uzyskanie informacji na temat oceny działalności edukacyjnej Ogrodu na tle innych ośrodków prowadzących edukację przyrodniczą w regionie oraz uzupełnienie metodyki o aktywności najbardziej odpowiadające uczestnikom. Wyniki badań przyczynią się do ulepszenia oferty dydaktycznej Ogrodu oraz zwiększenia jej konkurencyjności na rynku instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży.

***   ***   ***

Program badawczy pn. ,,Działalność dydaktyczna Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w oczach Odbiorców" prowadzony był od początku marca do końca września 2010 r. Jego celem było poznanie opinii nauczycieli i wychowawców uczestniczących wraz ze swoimi podopiecznymi w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez dydaktyków Ogrodu. Proszeni oni byli o wypełnienie anonimowych ankiet, na które składało się łącznie dziesięć pytań - osiem zamkniętych, wielokrotnego wyboru oraz dwa pytania otwarte. Wszystkim, którzy wyrazili zgodę na wzięcie udziału w naszym badaniu, bardzo dziękujemy za cenne uwagi.

Dydaktyka - wyniki.pdf