EAZA21+

Logo
Logo kamapnii EAZA na lata 2021-2022

Kampania EAZA21+ ma charakter wewnętrzny. Jej działania przy wsparciu zewnętrznych ekspertów, będą prowadzone wśród i dla członków EAZA. Skierowane do wszystkich jej członków, niezależnie od roli pełnionej w danej placówce, będą miały charakter webinariów i warsztatów zdalnych czy stacjonarnych.

Pod koniec kampanii wyniki wszystkich tych spotkań i dyskusji zostaną ujęte w zestawach narzędzi i samouczkach, które będzie można wykorzystać w codziennej pracy na rzecz ochrony przyrody.


Kampania skupiona będzie na trzech, najbardziej istotnych aspektach dla EAZA i jej członków:

  1. Edukacja. Będziemy zastanawiać się jaka jest nasza rola w zachęcaniu  społeczeństwa do doceniania bioróżnorodności oraz prowadzenia bardziej zrównoważonego stylu życia?. Na jakich najlepszych praktykach możemy się oprzeć, aby jeszcze bardziej wzmocnić tę rolę?
  2. Ochrona gatunkowa. Będziemy zastanawiać się jak możemy dopasować nasz potencjał w tej dziedzinie do celów i planów działania na rzecz gatunków i dostępnych źródeł finansowania?
  3. Handel dziką fauną i florą. Będziemy zastanawiać się jaka jest nasza rola w zapewnieniu, że dzika przyroda jest sprzedawana i wykorzystywana wyłącznie w sposób legalny, zrównoważony i etyczny?