Education

Działalność dydaktyczna Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w roku 2013/2014

 

Szanowni Państwo,

 

 

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/2014, a wraz z nim ruszają zapisy na zajęcia dydaktyczne. Nasza oferta została wzbogacona o nowe tematy zajęć przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Ponadto zmieniła się nieco ekspozycja na wybiegach, dzięki czemu dzieci mogą zobaczyć nowe zwierzęta - zarówno młode urodzone u nas w zoo, jak też nowe gatunki, które pozyskaliśmy z innych placówek. Serdecznie zachęcamy nauczycieli i dzieci do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej i życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!

 

 

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, która obejmuje między innymi prowadzenie zajęć dydaktycznych dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych oraz organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Staramy się dostosowywać ofertę dydaktyczną do potrzeb słuchaczy oraz spełniać wszelkie standardy edukacyjne związane z naszym pełnym członkostwem w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.

 

 

W związku z tym opracowaliśmy nową ofertę dydaktyczną, która będzie obowiązywała od roku 2011. Postaramy się ją uzupełniać i aktualizować na przestrzeni całego roku. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i spostrzeżenia, jakie macie Państwo na temat nowej oferty zajęć.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykupienia w kasie biletu wstępu, który ważny będzie w dniu nabycia, w godzinach działalności Ogrodu. Koszt zajęć od każdego uczestika to 6 zł w okresie od 1 maja do 31 października i 4,5 zł w okresie od 1 listopada do 31 marca. Rezerwacji terminów należy dokonywać z wyprzedzeniem!

 

 

Opiekunowie grup nie muszą wykupować biletu wstępu, chyba że na 10 dzieci lub młodzieży przypada więcej niż 1 opiekun. Wtedy każdy dodatkowy opiekun powinien nabyć bilet wstępu.

 

 

Prosimy także brać pod uwagę fakt, że maksymalna ilość dzieci lub młodzieży uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez jednego dydaktyka wynosi 30 osób. W przypadku, gdy liczba ta jest większa, konieczne jest dokonanie rezerwacji terminu zajęć dla dwóch lub więcej grup.

 

Prosimy zapoznać się z ofertą działalności edukacyjnej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu:

 

 

UWAGA!!!  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia lekcje tematyczne nie będą prowadzone. W tym okresie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na oprowadzanie z przewodnikiem. 

 

 

Wykaz zajęć dydaktycznych oferowanych w roku szkolnym 2013/2014 przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu:

 

 

1.   ZWIERZĘTA GÓR (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok

 

 

Na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z przystosowaniami zwierząt do życia w surowym klimacie górskim, w oparciu o zasoby zoo (goral, arui, niedźwiedź himalajski, ptaki grzebiące, alpaka). Przedstawione zostaną zarówno przystosowania fizjologiczne, jak też morfologiczne związane z funkcjonowaniem na dużych wysokościach. W sali dydaktycznej przekazywane wiadomości zostaną uzupełnione informacjami i fotografiami zamieszczonymi na foliogramach. Podsumowaniem zajęć będzie karta pracy.

 

 

2.   CO TUKAN JE NA OBIAD? - PTAKI EGZOTYCZNE (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, kl. IV-VI) okres realizacji: cały rok

 

 

Faza realizacyjna zajęć odbywa się w budynku ptaszarni. Dzieci poznają zachowania i zwyczaje wybranych gatunków ptaków żyjących w strefach tropikalnych. Prowadzący ukazuje różnorodność preferencji pokarmowych mieszkańców ptaszarni, jak również niezwykłe zachowania rozrodcze. W sezonie lęgowym turako zielonego, uczniowie mogą podejrzeć na specjalnym monitorze co dzieję się w gniazdach tych ptaków, w pobliżu których będą zamontowane kamery. W fazie podsumowującej zajęć dzieci wypełniają karty pracy w sali dydaktycznej.

 

 

 

3.   NIE TAKI GAD STRASZNY... (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI, Gimnazjum, Liceum) okres realizacji: cały rok

 

 

Celem zajęć jest zapoznanie z trybem życia, cechami wyglądu i zachowania gadów. Głównym elementem zajęć będzie wyjście do herpetarium i zapoznanie uczestników z żyjącymi tam gatunkami zwierząt, a także z metodami ich hodowli. Uatrakcyjnieniem lekcji będzie możliwość dotknięcia żywego węża - lancetogłowa mlecznego. W sali dydaktycznej przedstawione zostaną prezentacje multimedialne w postaci filmów i zdjęć. Ponadto użyte zostaną preparaty (skorupa żółwia, wylinki węży itp.). W celu utrwalenia wiadomości uczestnicy wypełnią w końcowej części zajęć karty pracy.

 

 

4.   W KRAINIE ABORYGENÓW - FAUNA AUSTRALII (SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok

 

 

Podczas lekcji uczniowie poznają faunę zamieszkującą kontynent australijski. Prowadzący zwraca uwagę na odmienność zwierząt pochodzących z Australii w porównaniu z tymi zamieszkującymi inne rejony geograficzne. Poruszona będzie kwestia roli, jaką odgrywają niektóre gatunki w mitologii i zwyczajach rdzennych mieszkańców Australii czyli Aborygenów. Podsumowaniem zajęć będzie karta pracy oraz film edukacyjny.

 

 

5.   MOJE DOMOWE ZOO (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok

 

 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami utrzymania wybranych zwierząt w warunkach domowych. W trakcie zajęć odbędzie się pokaz z użyciem żywych zwierząt, omówione zostaną również akcesoria niezbędne do hodowli danej grupy zwierząt. Wykorzystane zostaną także karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

 

 

6.   ROLA WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN I GRZYBÓW W ŻYCIU CZŁOWIEKA (SP kl. I-III, IV-VI)  okres realizacji: wrzesień-październik, marzec-maj

 

 

7.   NASZ PRZYJACIEL NUFI (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok

 

 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z trybem życia, a także cechami zachowania i wyglądu Niedźwiedzia himalajskiego. Urozmaiceniem zajęć jest wyjście do ogrodu w celu obserwacji żywych okazów tego gatunku, a także ich wybiegu. Następnie w sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja materiałów multimedialnych (filmy, zdjęcia) dotycząca żyjących obecnie na Ziemi niedźwiedziowatych, a także wypełniona zostanie karta zajęć.

 

 

8.   ROZPOZNAWANIE DRZEW PO MORFOLOGII LIŚCI (SP kl. I-III, IV-VI, Gimnazjum, Liceum) okres realizacji: październik-listopad

 

 

Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności rozpoznawania różnych gatunków drzew po wyglądzie morfologicznym liścia. W trakcie zajęć uczestnicy oprowadzeni zostaną po ogrodzie, gdzie zapoznani zostaną z wybranymi gatunkami drzew. Następnie zebrane zostaną próbki liści, które użyte zostaną w sali dydaktycznej do utrwalenia wiadomości i wypełnienie karty pracy.

 

 

9.   PRZYGOTOWANIE PRZYRODY DO ZIMY (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III) okres realizacji: październik-listopad

 

 

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć próbujemy zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i przystosowania zwierząt do tego trudnego okresu. Po zajęciach uczeń potrafi wyszczególnić cechy adaptacyjne do zimy u poszczególnych grup zwierząt.

 

 

10.   ZWIERZĘTA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA (SP kl. I-V) okres realizacji: cały rok

 

 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania różnych gatunków zwierząt dla potrzeb człowieka. W trakcie zajęć będzie możliwość obserwacji zasobów Ogrodu Zoobotanicznego, natomiast w sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja multimedialna, a także pokazane zostaną rekwizyty. Ponadto wypełnione zostaną karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

 

 

11.   CZY WIESZ CO ROŚNIE NA TWOIM PARAPECIE? - ROŚLINY UPRAWIANE W DOMACH. (SP kl. III-VI, Gimnazjum) okres realizacji: kwiecień-maj, wrzesień

 

 

Zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których uczniowie uczą się rozpoznawania wybranych gatunków i odmian roślin doniczkowych. Poznają ponadto tajniki ich pielęgnacji, w tym specyficzne wymagania odnośnie światła i gleby, nawożenia i podlewania. Podsumowaniem zajęć będzie ćwiczenie polegające na prawidłowym rozpoznaniu kilku wskazanych gatunków roślin poznanych na zajęciach.

 

 

12.   REKORDZIŚCI ŚWIATA ZWIERZĄT (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III) okres realizacji: wrzesień, marzec-maj

 

 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z niezwykłym zróżnicowaniem wśród zwierząt żyjących na Ziemi. Omówionych zostanie wiele ciekawych przykładów zwierząt będących rekordzistami w różnych dziedzinach. Użyte zostaną multimedialne środki dydaktyczne, m.in. pokaz slajdów. Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełnią kartę zajęć w celu utrwalenia wiadomości.

 

 

13.   PO CO ISTNIEJE I JAK FUNKCJONUJE ZOO? (SP kl. I-VI, Gimnazjum) okres realizacji: cały rok

 

 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem Ogrodu Zoobotanicznego. Omówione zostaną  zagadnienia związane z żywieniem, utrzymaniem i opieką  nad różnymi gatunkami zwierząt mieszkającymi na terenie Ogrodu. Dzieci poznają także obowiązki opiekunów i innych pracowników. W sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja multimedialna, a także wypełnione zostaną karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych.

 

 

14.   PORÓWNANIE PTAKÓW I SSAKÓW (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III, IV-VI) okres realizacji: cały rok

 

 

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć uczniowie poznają charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i cechy behawioralne ptaków i ssaków. Obserwując żywych przedstawicieli dwóch omawianych gromad uczestnicy zajęć potrafią wskazać podobieństwa i różnice między ptakami i ssakami. 

 

 

 

15.   CZY TO MAŁPA CZY MAŁPIATKA (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-VI, Gimnazjum, Liceum) okres realizacji: cały rok

 

 

Podczas zajęć poruszane będą podstawowe zagadnienia z zakresu prymatologii. Rozpoczniemy od przedstawienia charakterystycznych cech ssaków naczelnych uwzględniając podział na małpiatki oraz wyższe naczelne. Zapoznamy się z wyglądem oraz strukturą społeczną wybranych gatunków. Omówimy sposoby porozumiewania się prymatów, nauczymy się rozróżniać głosy wybranych gatunków. Podczas zajęć przewidziana jest m.in. prezentacja fragmentów filmów dokumentalnych, zajęcia plastyczne oraz obserwacja pazurkowców eksponowanych w Ogrodzie Zoobotanicznym. Celem spotkania jest nabycie przez Uczestników podstawowej wiedzy prymatologicznej oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska w wymiarze lokalnym i globalnym.

 

 

16.  ŻYCIA TRUD Z OŚMIORGIEM NÓG (SP kl. I-VI, Gimnazjum, Liceum) okres realizacji: cały rok

 

 

Uczestnicy zajęć zostają wprowadzeni w tajemniczy świat pajęczaków. Podczas pokazu zostanie przedstawiona systematyka i pochodzenie pajęczaków, z uwzględnieniem cech budowy. Omówione będą różne siedliska zajmowane przez pajęczaki, sposoby odżywiania się oraz najciekawsze strategie "łowieckie". Na podstawie wylinek ptaszników będzie istniała możliwość prześledzenia kolejnych etapów wzrostu tych zwierząt. Zaprezentowane zostaną najbardziej jadowite gatunki skorpionów i pająków, działanie i skład ich toksyn oraz medyczne statystyki przypadków pokąsania ludzi. Do dyspozycji będą żywe oraz spreparowane okazy ptaszników i skorpionów. Każdy uczestnik będzie mógł zaobserwować w jaki sposób poruszają się te zwierzęta, jak również dostrzec wiele szczegółów budowy ich ciała, np. charakterystyczne grzebienie u skorpiona, szczękoczółki ptaszników z ostrymi "pazurkami" jadowymi, czy też cechy dymorficzne w budowie nogogłaszczek samca i samicy pająka. Podsumowaniem zajęć będzie film o pająkach z Australii. 

 

 

17.  DZIKIE MIESZCZUCHY (SP kl. I-VI) okres realizacji: cały rok

 

 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najczęściej spotykanymi  zwierzętami synantropijnymi. Podczas pokazu multimedialnego zaprezentowane zostaną wybrane synantropy. Uczestnicy rozwiążą karty pracy, a  następnie udamy się za teren ogrodu, by zaobserwować mieszkające tam ‘dzikie mieszczuchy’.

 

 

18.  ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE (SP kl. I-VI) okres realizacji: cały rok

 

 

Zajęcia odbywają się głównie w sali dydaktycznej, gdzie ma miejsce prezentacja multimedialna przedstawiająca wybrane chronione zwierzęta Polski. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem ochrony gatunkowej, przedstawienie wybranych gatunków objętych ochroną, wskazanie przyczyn zanikania gatunków oraz sposoby ich ochrony. Uczestnicy rozwiążą karty pracy, na koniec zajęć zaobserwujemy polskie chronione zwierzęta mieszkające w naszym zoo.

 

 

19.   WIOSNA W OGRODZIE (przedszkole 5-6 lat, SP kl. I-III) okres realizacji: marzec-maj

 

 

Podczas zajęć uczestnicy szukają na terenie zoo oznak wiosny. Zebrane przez uczniów obserwacje są omawiane przez dydaktyka. Po zajęciach uczniowie wykonują kartę pracy w sali dydaktycznej. 

 

 

Czas trwania 1 zajęć: około 60 minut.

 

 

Uprzejmie prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia! Może się zdarzyć, iż po Państwa grupie na zajęcia czeka kolejna i nie będziemy w stanie przedłużyć lekcji na tyle, aby nadrobić spóźnienie. 

 

 

 

Na Państwa zgłoszenia (ustalenie terminu zajęć oraz ich tematyki) oczekujemy pod numerem telefonu: 56 654 02 26 w dni powszednie, w godz. 8.00 - 16.00. 

 

 

UWAGA !!! NIE PRZYJMUJEMY REZERWACJI ZAJĘĆ I GRUP WYCIECZKOWYCH DROGĄ MAILOWĄ !!!

 

 

Informujemy także, że faktury za zajęcia można odbierać w biurze Ogrodu Zoobotanicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:30.

 

 

Zapraszamy!