Kampania EAZA "Co w trawie piszczy?" 2016/2017

Logo
Logo kampanii "Co w trawie piszczy?"

Kampania „Co w trawie piszczy” („Let It Grow”) czyli powrót gatunków rodzimych

Nowa Kampania „Co w trawie piszczy” zorganizowana jest we współpracy trzech dużych europejskich organizacji przyrodniczych i naukowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych (BGCI), Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) i Europejskiej Sieci Centrów Nauki i Muzeów (Ecsite). Celem Kampanii jest pomoc społecznościom europejskim w bliższym poznaniu rodzimych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w określonych ekosystemach, co może mieć znaczenie w ochronie naszego kontynentu przed utratą różnorodności biologicznej i inwazją obcych gatunków.

W czym tkwi problem?

Przez tysiące lat rośliny i zwierzęta adaptowały się do zajmowanej przestrzeni w sieci życia, gdzie każdy gatunek pełni swoją rolę. Występowanie rodzimych gatunków na określonym terenie zwane jest bioróżnorodnością. Im więcej gatunków występuje w danym środowisku, tym to środowisko jest bardziej stabilne i zdrowe. Utrata gatunków powoduje załamanie się ekosystemu i ryzyko wyginięcia rozszerza się na każdy żyjący w systemie organizm, włączając człowieka. Środowisko naturalne przekształcone przez człowieka np. przez działalność rolniczą, działania przeciwpowodziowe itp. staje się coraz bardziej nieprzyjazne naturalnym organizmom i procesom.

Jak tracimy gatunki?

Zmiany w środowisku zachodzące w wyniku działalności rolniczej i urbanizacji oraz pojawianie się gatunków roślin i zwierząt z innych części świata wpływa na wymieranie i zanik gatunków rodzimych.

Jakie działania możemy podjąć?

Celem Kampanii jest udostępnienie społecznościom narzędzi pomagających przywracanie zdrowego środowiska naturalnego poprzez:

  1. Uświadamianie lokalnej społeczności znaczenia bioróżnorodności (co to jest i dlaczego bioróżnorodność jest tak ważna dla każdego).
  2. Zachęcanie całej społeczności i osób indywidualnych do tworzenia miejsc bytowania dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu np. w ogrodach, parkach, na balkonach, a nawet w donicach na parapetach okiennych.
  3. Szacowanie (pomiar) bioróżnorodności w wybranych miejscach podczas organizowanych jednodniowych imprez zarówno w 2016 jak i w 2017 roku.

Muzea, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne i akwaria zatrudniają biologów, specjalistów od komunikacji i innych ekspertów, którzy mogą w lokalnych społecznościach być doradcami w kwestiach jak pomóc naturze. W latach 2016/17 w całej Europie będziemy organizowali różne imprezy i akcje inicjujące przywracanie zdrowego środowiska dla rodzimych gatunków i korzyści jakie one przynoszą naturze i wszystkim społecznościom.

Tymczasem zapraszamy na oficjalną stronę Kampanii: http://www.letitgrow.eu/.