Konkurs na najciekawsze zdjęcie historyczne!

Historia Ogrodu Zoobotanicznego jest długa, bogata i idealnie wpasowuje się w historię Grodu Kopernika. Wielu torunian ma wspomnienia z dzieciństwa związane z tym miejscem. Dlatego z myślą o tych osobach organizujemy konkurs, którego rozstrzygnięcie odbędzie się na festynie rodzinnym w dniu 20 sierpnia.

Do dnia 15 sierpnia prosimy o nadsyłanie skanów historycznych zdjęć wykonanych na terenie toruńskiego Zoo na adres mailowy (dydaktyka@zoo.torun.pl) lub prosimy 
o samodzielne dostarczenie skanów zdjęć do kasy Ogrodu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Historia Zoo”. Warunek jest jeden – muszą to być zdjęcia wykonane przed rokiem 2000 . W mailu/na odwrocie zdjęcia prosimy umieścić wyraźnie swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, 
rok wykonania zdjęcia (jeśli nie możliwa do ustalenia, to rok przybliżony). 
W mailu/na odwrocie zdjęcia prosimy również napisać: „Wyrażam zgodę
na bezterminowe wykorzystanie zdjęcia w celach wystawowych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu”.

Najciekawsze zdjęcia nagrodzimy 
w trakcie Festynu rodzinnego „Cyrk dla Zwierząt” w dniu 20 sierpnia.

Wysłanie lub dostarczenie zdjęcia jest równoznaczne
z posiadaniem pełnych praw autorskich.

Konkurs na najciekawsze zdjęcie historyczne!