Konkurs z cyklu PRZESTRZENIE PRZYRODY

Ogród Zoobotaniczny przy współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli ogłasza dziesiątą edycję konkursu plastyczno-ekologicznego z cyklu PRZESTRZENIE PRZYRODY
pn." Zwierzęta obszarów polarnych". Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Regulamin konkursu

Konkurs z cyklu PRZESTRZENIE PRZYRODY