Koza syryjska /Capra hircus hircus

Mini ZOO

Jest to rasa kozy domowej wywodząca się od kozy bezoarowej zamieszkującej góry Afganistanu, Azję Mniejszą i Kaukaz. Samce mają bardziej okazałe rogi niż samice. Żywią się roślinami, aktywne są rano i o zmierzchu. Samica wydaje na świat 1 do 4 koźląt. W niewoli żyje do 12 lat.

Koza syryjska /Capra hircus hircus