Lemury katta (Lemur catta)

Ssaki

Dorosłe osobniki osiągają długość 110 cm, z czego na charakterystyczny tylko dla tego gatunku czarno-biały ogon przypadać może 62 cm. Samce ważą do 3,5 kg, samice są nieco lżejsze. Prowadzą dzienny tryb życia. Większość czasu spędzają na powierzchni gruntu, przemieszczając się za pomocą czterech kończyn. Są zwierzętami społecznymi, terytorialnymi. Żyją w grupach liczących od 3 do 20 osobników. Więzi zacieśniają iskając się oraz zażywając razem kąpieli słonecznych.

ESB
Lemury katta (Lemur catta)