Magazyn Akwarium

Magazyn Akwarium (mA) to jedyny ogólnopolski dwumiesięcznik akwarystyczny, przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych hobbystów. Oprócz artykułów dotyczących hodowli ryb czy bezkręgowców, a także uprawy roślin wodnych oraz nowych trendów w akwarystyce, czytelnicy znajdują w nim wywiady z osobowościami akwarystyki polskiej i światowej, przydatne wiadomości encyklopedyczne, informacje o nowinkach sprzętowych i technicznych, aktualności, recenzje, teksty oraz reportaże z całego globu. Od 2018 roku w rozszeżonym mA, swoje stałe miejsce mają nowe działy:"Terrarystyka" i "Oczko wodne". Magazyn Akwarium wydawany jest na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym, a jego redaktorem naczelnym jest dr Paweł Czapczyk.