Nabór do udziału w projekcie "Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywizacji społecznej"

Informujemy, że w naszym Ogrodzie będzie realizowany projekt społeczny p.n.: "Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywizacji społecznej". Skierowany jest on do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących dzielnice Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz w Toruniu. Planowane jest prowadzenie zajęć warsztatowych w okresie od marca do czerwca 2020 roku.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 4 marca (środa) o godzinie 13:00 w biurze Ogrodu Zoobotanicznego przy ul. Bydgoskiej 7.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w zakładce: O Ogrodzie/Projekty unijne.
Projekt finansowany jest w ramach grantu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia", RPKP.11.01.00-04-0012/17.
Tytuł projektu: Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywizacji społecznej. Znak Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Unii Europejskiej,