XII Zjazd Herpetologiczny

Projekt pn.: "XII Zjazd Herpetologiczny" został zrealizowany w 2019 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu, w ramach programu EDUKACJA EKOLOGICZNA 2019.