Nowi mieszkańcy ptaszarni

Nowy rok zaczynamy kolejnymi nowościami. 
W nadchodzący długi weekend zapraszamy do budynku ptaszarni, gdzie na ekspozycji znajduje się już para słowików chińskich oraz kuropatw berberyjskich. 
Słowiki chińskie, to bardzo aktywne i atrakcyjnie upierzone ptaszki, które stale przemieszczają się w poszukiwaniu pokarmu. W okresie lęgowym samce pięknie śpiewają, aby zachęcić samiczkę do budowy gniazda.
Zamieszkujące Afrykę północną kuropatwy berberyjskie (zwane również góropatwami) z kolei wydają w trakcie toków charakterystyczne dźwięki, przypominające charczący silnik motorowy.
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi mieszkańcami Ogrodu!

Nowi mieszkańcy ptaszarni