Prowadzenie hodowli zachowawczej starych odmian ...

Prowadzenie hodowli zachowawczej starych odmian drzew owocowych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego.

Projekt zakłada posadzenie, monitoring i pielęgnację na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu starych odmian drzew owocowych (głównie jabłoni). Młode zaszczepione drzewka zostały posadzone w miejscu, które umożliwi ich właściwą ekspozycję. Zwiedzający Ogród będą mieli możliwość zapoznania się z kolekcją.  

Dawne odmiany drzewek owocowych ustępują często tym obecnym pod względem trwałości owoców i ich odporności na transport, jednak przewyższają je zdecydowanie pod względem smaku i aromatu. Poza tym wiele starych odmian ma znacznie szersze zastosowanie niż bezpośrednia konsumpcja, w przeciwieństwie do spotykanych powszechnie w handlu owoców.  

Warto więc zadbać o ochronę różnorodności genetycznej, tym bardziej, że hodowla zachowawcza daje możliwość tworzenia nowych odmian dzięki możliwości korzystania z tych już istniejących. 

PROJEKT ZAWIESZONY