Rodzima awifauna na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

Rodzima awifauna na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

To projekt badawczy, realizowany przez pracowników Ogrodu oraz wolontariuszy i praktykantów, którego głównym celem było zebranie informacji na temat rodzimych gatunków ptaków przebywających (czasowo lub stale) na terenie naszej placówki. Dzięki tym informacjom mogliśmy stwierdzić, ile gatunków ptaków można zobaczyć w Ogrodzie w różnych porach roku oraz czy sytuacja poszczególnych gatunków wymaga interwencji - np. organizacji miejsc lęgowych. Podczas jego realizacji cyklicznie liczyliśmy wszystkie napotkane w Ogrodzie ptaki, część z nich łapana była także w sieci w celu oceny ich kondycji i stanu zdrowia, dokonania pomiarów oraz zaobrączkowania. W ramach podsumowania projektu udało się stworzyć zewnętrzną tablicę edukacyjną z wizerunkami i opisami 44 gatunków ptaków, które można spotkać w Ogrodzie.