Rozstrzygnięcie konkursu KOTY ŚWIATA

Dnia 3 lutego 2016 r. rozstrzygnięty został konkurs "Koty świata". W konkursie zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Kota, wzięło udział 529 osób.

Oficjalny odbiór nagród oraz wernisaż wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych odbędzie się 14.02.2016 r. (niedziela) w Ogrodzie Zoobotanicznym o godzinie 12.00.

Serdecznie zapraszamy

Jednocześnie informujemy, że odbiór prac pokonkursowych trwa do końca marca 2016 r. Po upływie tego terminu, nieodebrane prace zostaną zniszczone.

WFOSiGW w Toruniu

Rozstrzygnięcie konkursu KOTY ŚWIATA