Species360

To międzynarodowa organizacja non-profit, założona w Stanach Zjednoczonych w 1974 r., swoim działaniem obejmująca obecnie 800 instytucji (ogrodów zoologicznych, akwariów i innych) w ponad 80 krajach. Species360 dostarcza rozwiązania informatyczne umożliwiające rejestrację zwierząt hodowanych w ogrodach zoologicznych i akwariach oraz ułatwiające zbieranie danych w tym zakresie. Więcej informacji odnaleźć można na www.species360.org

Waga
1