Tworzenie miejsc lęgowych ...

Tworzenie miejsc lęgowych dla nurogęsia Mergus merganser na obszarze Doliny Dolnej Wisły w granicach powiatu toruńskiego.

Projekt ten rozpoczęto w 2006 r. z inicjatywy pracowników Ogrodu oraz w porozumieniu z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednak dwa lata później przerwano jego realizację.

Ogród Zoobotaniczny podjął się w roku 2010 jego reaktywacji - odtąd projekt ten prowadzony jest jedynie przez nas, finansowany jest także wyłącznie z naszych zasobów. Początkowo przystąpiliśmy do oględzin kilkudziesięciu skrzynek lęgowych dla tracza nurogęsia powieszonych w Porcie Drzewnym. Większość skrzynek należało zdjąć ze względu na ich zły stan techniczny (zepsuta konstrukcja, wypaczenia) oraz brak korytarzy ochronnych zabezpieczających je przed wejściem drapieżników.

Do tej pory, przy użyciu podnośnika z koszem, udało nam się zawiesić w Porcie Drzewnym 53 ponumerowane skrzynki lęgowe zbudowane z mocnych desek, zaopatrzone w korytarze ochronne.

Głównymi celami projektu są: doprowadzenie do wzrostu liczebności i ustabilizowania populacji tracza nurogęsia poprzez zapewnienie ptakom miejsc, w których mogą się rozmnażać, określenie skuteczności zastosowanych w ramach projektu rozwiązań oraz podniesienie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności w zakresie czynnej ochrony przyrody.

PROJEKT ZAWIESZONY