Występowanie zakażeń i charakterystyka szczepów ...

Występowanie zakażeń i charakterystyka szczepów Salmonella izolowanych od gadów egzotycznych na terenie Polski

Krótki opis: Celem  projektu jest ocena gadów jako rezerwuaru oraz dróg szerzenia się pałeczek Salmonella poprzez określenie częstości ich występowania, identyfikacji serologicznej izolatów, diagnostykę molekularną wybranych szczepów, a także analizę oporności na antybiotyki.

Występowanie Salmonella u gadów jest zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, a poziom bezobjawowego nosicielstwa, według niektórych źródeł, może sięgać nawet 100% badanych osobników. Gady mogą ulegać zakażeniom przez szczepy reprezentujące serowary zajmujące czołowe miejsca na liście serowarów wywołujących salmonelozę u ludzi takie jak Typhimurium, Enteritidis, Newport i Infantis. Na rozprzestrzenianie patogenuwpływa wiele czynników, między innymi miejsce bytowania gadów oraz zagęszczenie populacji w określonej niszy ekologicznej. Uważa się, że gady pochodzące z hodowli charakteryzują się znacząco wyższym poziomem zakażenia niż zwierzęta wolnożyjące, jak również dostrzega się pewne zależności pomiędzy sposobem ich odżywiania a stwierdzanymi serowarami.

Badania pozwolą na oszacowanie stopnia zakażeń gadów egzotycznych znajdujących się w ogrodach zoologicznych, sklepach zoologicznych, hodowlach, a także tych pełniących funkcję zwierząt domowych.  Uzyskane wyniki między innymi umożliwią określenie różnorodności serowarów oraz ocenę ich wrażliwości na stosowane w lecznictwie antybiotyki.