XII Zjazd Herpetologiczny

W ostatnich dniach tj. 7-9 maja, w Toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym odbył się XII Zjazd Herpetologiczny. Obradom przewodniczył Łukasz Sułowski - dyrektor Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu. W programie zjazdu znalazło się 19 prezentacji dotyczących głównie hodowli gadów i płazów. Z fauną i florą charakterystyczną dla obszarów niżu polskiego, uczestnicy zjazdu zapoznali sie natmiast podczas wyjazdu do rezerwatu Linje. Ciekawym punktem zjazdu był zwiedzanie FORTU IV - ważnego obiektu przyrodniczego na terenie Miasta Toruniu, objętego programem ochrony Natura 2000, chroniący jedną z największych kolonii zimowych nietoperzy w Polsce oraz wiele gatunków płazów. W trakcie tegorocznego spotkania, jego uczestnicy mieli także okazję zwiedzić nasz Ogród oraz Toruńską Starówkę.
Zjazd został dofinansowany z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu EDUKACJA EKOLOGICZNA.