Zakończenie projektu

W dniu 29 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie części warsztatowej projektu pn. "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie" prowadzonego w ramach grantu LGD "Dla Miasta Torunia". Miał on na celu aktywizację osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wzięło w nim udział 20 osób (7 kobiet i 13 mężczyzn). W trakcie zajęć w Ogrodzie uczestnicy nabywali nowych umiejętności oraz zdobywali wiedzę dotyczącą prowadzenia ogrodu ziołowego i wykorzystywania różnorodnych produktów pochodzenia roślinnego. W ramach projektu odbywały się też warsztaty psychologiczne, które miały na celu zwiększenie umiejętności społecznych uczestników. Poniżej zamieszczamy fotorelację z przebiegu zajęć.

Data zakończenia