Żółw promienisty /Astrochelys radiata/

Gady - żółwie

Żółwie promieniste zamieszkują suche zarośla i lasy cierniowe południowo-zachodniego Madagaskaru; introdukowane zostały na Réunion i Mauritius. Ich pancerz dorasta do około 40 cm, a waga jaką osiągają to około 16 kg. W obrębie każdej płytki karapaksu, wyraźnie zaznaczone są żółte linie rozchodzące się od środka promieniście, stąd nazwa tego gatunku. dymorfizm płciowy jest słabo widoczny. W porównaniu do samic, samce żółwi promienistych mają zwykle dłuższe ogony. Samce przystępują do rozrodu kiedy osiągną około 30 cm długości. Samica składa jaja w liczbie 3-12, w uprzednio wykopanym 15-20 cm dołku, po czym odchodzi. Inkubacja jaj trwa od 5 do 9 miesięcy. Żółwie te są długowieczne – dożywają 50 lat, a nawet dłużej. Z powodu niszczenia siedlisk i kłusownictwa, klasyfikowane są przez IUCN jako krytycznie zagrożone.

Żółw promienisty