Altana dydaktyczna

Murowano-drewniana altana dydaktyczna w formie otwartej wiaty z zielonym trawiastym dachem jest miejscem przeznaczonym przede wszystkim na zajęcia dydaktyczne w okresie wiosenno-letnim. Tutaj odbywają się także festyny rodzinne, msze polowe z okazji  Światowego Dnia Zwierząt, podsumowania konkursów oraz inne uroczystości.

Obiekt jest częścią projektu "Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu" (nr umowy UDA-RPKP-07.01.00-04-033/11), który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń.

Galeria