Surykatka (Suricata suricatta)

Ssaki

Występowanie: suche równiny południowej Afryki. Drapieżniki te żyją w grupach rodzinnych, w których panuje hierarchia. Nad bezpieczeństwem grupy czuwa osobnik, który wypatruje niebezpieczeństwa i na widok zagrożenia daje pobratymcom głośny sygnał do ucieczki. Cała kolonia znika wówczas pod ziemią w bezpiecznym systemie jam i korytarzy. Pokarmem surykatek są owady, drobne kręgowce, jaja gadów i ptaków oraz bulwy roślin.

Surykatka (Suricata suricatta)