Galeria Sztuki Przyrodniczej - Obecnie

Leśne drzewa

Plakat wystawy kompozycji rysunkowych i malarskich uczniów pracowni plastycznej Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu pn.:"Leśne drzewa"