Tematy

Wykaz zajęć dydaktycznych oferowanych przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu: 

 

PRZEDSZKOLE 3-4 - latki

 •  Moje domowe ZOO. Czas trwania 45 min.

 

PRZEDSZKOLE 5-6 - latki, SZKOŁA PODSTAWOWA oddział "0"

 • Kolory jesieni. Warsztaty. Czas trwania 90 min.
 • Moje domowe ZOO. Czas trwania 60 min.
 • Przygotowanie przyrody do zimy. Czas trwania 60 min.
 • Warsztaty tematyczne Bożonarodzeniowe/Wielkanocne. Czas trwania 90 min.
 • Wiosna w Ogrodzie. Czas trwania 60 min.
 • W ptasiej stołówce. Warsztaty. Czas trwania 60 min.

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy I-III

 • Kolory jesieni. Warsztaty. Czas trwania 90 min.
 • Kreatywny recykling. Warsztaty. Czas trwania 90 min.
 • Moje domowe ZOO. Czas trwania 60 min.
 • Porównanie ptaków i ssaków. Czas trwania 60 min.
 • Przygotowanie przyrody do zimy. Czas trwania 60 min.
 • Śladem ptasich wędrówek. Czas trwania 60 min.
 • Warsztaty tematyczne Bożonarodzeniowe/Wielkanocne. Czas trwania 90 min.
 • Wiosna w Ogrodzie. Czas trwania 60 min.
 • W ptasiej stołówce. Warsztaty. Czas trwania 60 min.
 • Zoogeografia dla najmłodszych. Warsztaty. Czas trwania 90 min.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV-VIII

 • Gatunki inwazyjne w Polsce. Czas trwania 60 min.
 • Nie taki gad straszny. Czas trwania 60 min.
 • Porównanie ptaków i ssaków. Czas trwania 60 min.
 • Rośliny przyprawowe. Czas trwania 60 min.
 • Rozpoznawanie drzew po morfologii liścia. WarsztatyCzas trwania 90 min.
 • Zmyślne zmysły. Czas trwania 60 min.
 • Zwierzęta w służbie człowieka. Czas trwania 60 min.    

 

SZKOŁY ŚREDNIE

 • Gatunki inwazyjne w Polsce. Czas trwania 60 min
 • Nie taki gad straszny. Czas trwania 60 min.
 • Rozpoznawanie drzew po morfologii liścia. WarsztatyCzas trwania 90 min.

 

OPIS TEMATÓW ZAJĘĆ:

1. GATUNKI INWAZYJNE W POLSCE

Podczas zajęć poruszony zostanie problem introdukcji i zagrożeń z tym związanych. Uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi gatunkami roślin i zwierząt posiadających w naszym kraju status gatunków inwazyjnych, a podczas wycieczki po ogrodzie będą mogli zapoznać się z niektórymi z nich bliżej.

2. KOLORY JESIENI

Zajęcia warsztatowe połączone z nauką rozpoznawania rodzimych gatunków drzew. Podczas spaceru po Ogrodzie, dzieci będą zbierać liście, które następnie będą segregowane i przyporządkowywane do odpowiednich gatunków drzew. Zebrane liście posłużą do wykonania pracy plastycznej.

3. KREATYWNY RECYKLING

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób prawidłowo segregować odpady i jak w kreatywny sposób można je wykorzystać. Podczas zajęć każdy uczestnik stworzy własny, a zarazem niepowtarzalny pojemnik na przybory techniką dequpage. (UWAGA - na zajęcia każdy uczestnik przynosi puszkę po kukurydzy lub groszku)

4. MOJE DOMOWE ZOO

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami utrzymania wybranych zwierząt w warunkach domowych. W trakcie zajęć odbędzie się pokaz z użyciem żywych zwierząt, omówione zostaną również akcesoria niezbędne do hodowli danej grupy zwierząt.

 5. NIE TAKI GAD STRASZNY...

Celem zajęć jest zapoznanie z trybem życia, cechami wyglądu i zachowania gadów. Uatrakcyjnieniem lekcji będzie możliwość dotknięcia żywego węża - lancetogłowa mlecznego. Ponadto użyte zostaną preparaty (skorupa żółwia, wylinki węży itp.).

6. PORÓWNANIE PTAKÓW I SSAKÓW

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć uczniowie poznają charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i cechy behawioralne ptaków i ssaków. Obserwując żywych przedstawicieli dwóch omawianych gromad uczestnicy zajęć potrafią wskazać podobieństwa i różnice między ptakami i ssakami. 

7. PRZYGOTOWANIE PRZYRODY DO ZIMY

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć próbujemy zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i przystosowania zwierząt do tego trudnego okresu.

8. ROŚLINY PRZYPRAWOWE

Podczas zajęć przybliżona zostanie historia przypraw, które królują w różnych regionach świata. Poznamy te przyprawy, które są powszechne w naszej kuchni, a niegdyś były cenne jak złoto. Dowiemy się także czym pachnie pizza, pierniki czy lody waniliowe. Pod lupę weźmiemy również przyprawy, które mają działanie rozgrzewające.

9. ROZPOZNAWANIE DRZEW PO MORFOLOGII LIŚCIA

Uczestnicy zapoznają się z metodami oznaczania pospolitych gatunków drzew występujących w Ogrodzie. W trakcie zajęć przygotują własny zielnik, który zabiorą ze sobą.

10. ŚLADEM PTASICH WĘDRÓWEK

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym są ptasie wędrówki i jakie są powody ich odbywania. Zajęcia połączone ze spacerem po Ogrodzie i obserwacją ptaków przy użyciu lornetek.

11. WARSZTATY TEMATYCZNE

Na zajęciach wykonywane będą ozdoby związane ze Świętami Bożego Narodzenia lub Wielkanocą.

12. WIOSNA W OGRODZIE

Podczas zajęć uczestnicy szukają na terenie zoo oznak wiosny. Zebrane przez uczniów obserwacje są omawiane przez dydaktyka. Po zajęciach uczniowie wykonują kartę pracy w sali dydaktycznej.

13. W PTASIEJ STOŁÓWCE

Lekcja ma charakter warsztatów. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się co, gdzie i jak można zaoferować ptakom do zjedzenia. Poznają również gatunki, które najczęściej odwiedzają nasze karmniki. Na zakończenie zajęć ich uczestnicy wykonają kule tłuszczowe dla ptaków.

14. ZMYŚLNE ZMYSŁY

W trakcie zajęć przedstawiamy najważniejsze zmysły człowieka oraz zwierząt. Dowiemy się którzy mieszkańcy Ogrodu Zoobotanicznego posiadają najlepszy słuch, którzy cieszą się „sokolim” wzrokiem, a którzy wywęszą z daleka smakowity kąsek. Wykonamy kilka prostych zabaw do przetestowania swoich zmysłów w praktyce. Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej i opiera się o prezentację multimedialną.

15. ZOOGEOGRAFIA DLA NAJMŁODSZYCH

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z gatunkami charakterystycznymi dla różnych krain geograficznych oraz będą wykonywać podobizny zwierząt pochodzących z różnych zakątków świata, używając do tego materiałów z recyklingu.

16. ZWIERZĘTA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania różnych gatunków zwierząt dla potrzeb człowieka. W trakcie zajęć będzie możliwość obserwacji zasobów Ogrodu Zoobotanicznego, natomiast w sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja multimedialna, a także pokazane zostaną rekwizyty.

 

 Uprzejmie prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia!

 Może się zdarzyć, iż po Państwa grupie na zajęcia czeka kolejna i nie będziemy w stanie przedłużyć lekcji na tyle, aby nadrobić spóźnienie.