Olśniak himalajski /Lophophorus impeyanus/

Ptaki

Występowanie: pasma wysokich gór Azji, od Afganistanu po Tybet i Birmę.
Gatunek ginący, objęty I załącznikiem Konwencji Waszyngtońskiej.
 Jest jednym z najpiękniejszych ptaków Azji.
Samiec mieni się wspaniałymi metalicznymi kolorami stąd jego nazwa - olśniak.
Pokarm olśniaka stanowią różne rośliny, a także owady. Ptak potrafi je wydobywać nawet spod głębokiego śniegu.

Gatunek wymieniony w załączniku I Konwencji CITES.

CITES
Olśniak himalajski /Lophophorus impeyanus/