Informacje o projektach badawczych

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE I BADAWCZE OGRODU ZOOBOTANICZNEGO W TORUNIU

Prowadzenie programów naukowo-badawczych i badawczych jest integralną częścią działalności współczesnych ogrodów zoologicznych. Obecnie w naszej placówce prowadzone są dwa projekty: jeden naukowo-badawczy, drugi badawczy.

 

Projekty zawieszone:

1. Prowadzenie hodowli zachowawczej starych odmian drzew owocowych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego. 

2. Tworzenie miejsc lęgowych dla nurogęsia Mergus merganser na obszarze Doliny Dolnej Wisły w granicach powiatu toruńskiego.

Projekty zakończone:

1. Działalność dydaktyczna Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu w oczach Odbiorców.

2. Rodzima awifauna na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

3. Behawior niedźwiedzi himalajskich Ursus thibetanus w warunkach Ogrodu Zoobotanicznego.

Więcej informacji na temat projektów zrealizowanych w OZB: http://zoo.torun.pl/projekty-zakonczone