Ceny biletów

 

OD 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2024

RODZAJ BILETU

CENA

Normalny osoby dorosłe, osoby dorosłe z dzieckiem do lat 3 /max. z 3 dzieci/

22 zł

Ulgowy

dzieci po ukończeniu 3-go roku życia, uczniowie i studenci studiów dziennych do 26 r.ż. za okazaniem legitymacji, emeryci i renciści, inwalidzi, osoba dorosła z uprawnieniami do biletu ulgowego z dzieckiem do lat 3 /max. z 3 dzieci/, opiekun z dzieckiem niepełnosprawnym lub opiekun dorosłego niepełnosprawnego w stopniu znacznym

17 zł

Specjalny

opiekunowie grup zorganizowanych /1 opiekun na 10 uczestników grupy/, dzieci do lat 3 oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności będące uczestnikami grupy zorganizowanej, posiadacze Toruńskiej Karty: Osoby Niepełnosprawnej, Osoby Niepełnosprawnej Wymagającej Wsparcia Opiekuna i Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej

1 zł

Oprowadzanie wycieczek

150 zł (max 30 osób) + bilety wstępu

Zajęcia dydaktyczne od uczestnika

20 zł

Karnet normalny 10 wejść (oferta skierowana wyłącznie do osób indywidualnych)

190 zł

Karnet ulgowy 10 wejść (oferta skierowana wyłącznie do osób indywidualnych)

150 zł

OD 1 LISTOPADA DO 31 MARCA 2024

RODZAJ BILETU

CENA

Normalny osoby dorosłe, osoby dorosłe z dzieckiem do lat 3 /max. z 3 dzieci/

17 zł

Ulgowy

dzieci po ukończeniu 3-go roku życia, uczniowie i studenci studiów dziennych do 26 r.ż. za okazaniem legitymacji, emeryci i renciści, inwalidzi, osoba dorosła z uprawnieniami do biletu ulgowego z dzieckiem do lat 3 /max. z 3 dzieci/, opiekun z dzieckiem niepełnosprawnym lub opiekun dorosłego niepełnosprawnego w stopniu znacznym

12 zł

Specjalny

opiekunowie grup zorganizowanych /1 opiekun na 10 uczestników grupy/, dzieci do lat 3 oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności będące uczestnikami grupy zorganizowanej, posiadacze Toruńskiej Karty: Osoby Niepełnosprawnej, Osoby Niepełnosprawnej Wymagającej Wsparcia Opiekuna i Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej

1 zł

Oprowadzanie wycieczek

150 zł (max 30 osób) + bilety wstępu

Zajęcia dydaktyczne od uczestnika

20 zł

Karnet normalny 10 wejść (oferta skierowana wyłącznie do osób indywidualnych)

190 zł

Karnet ulgowy 10 wejść (oferta skierowana wyłącznie do osób indywidualnych)

150 zł

 

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTĄ

SPRZEDAŻ BILETÓW KOŃCZY SIĘ PÓŁ GODZINY PRZED ZAMKNIĘCIEM OGRODU!

 

Wykorzystanie zdjęć wykonanych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w celach komercyjnych, wymaga uzgodnienia z dyrektorem Ogrodu.