REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W OGRODZIE ZOOBOTANICZNYM

 1. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.00 i rozpoczynają się o pełnej godzinie zegarowej. Aktualna oferta edukacyjna znajduje się na stronie internetowej http://www.zoo.torun.pl/tematy w  zakładce EDUKACJA/LEKCJA W OGRODZIE
 2. Rezerwacji zajęć należy dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 506 970 996. Bardzo prosimy o cierpliwość w uzyskaniu połączenia telefonicznego, gdyż dydaktycy w tym czasie mogą prowadzić zajęcia.
 3. W przypadku spóźnienia grupy, zajęcia zostają skracane o odpowiednią liczbę minut.
 4. Minimalna liczba uczestników zajęć, w przypadku zajęć edukacyjnych lub wycieczki, wynosi 15 osób. Jeśli liczba uczestników jest mniejsza, koszt zajęć lub oprowadzania, odpowiada minimalnej liczbie uczestników. Minimalna liczba uczestników nie dotyczy placówek specjalych i odziałów integracyjnych.
 5. Rodzice nie biorą udziału w zajęciach, chyba że pełnią rolę opiekunów grupy.
 6. Ubranie i obuwie czestników zajęć powinno być dostosowane do zajęć terenowych, stosowne do pory roku i warunków pogodowych.
 7. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, istnieje możliwość zmany terminu zajęć lub tematu.
 8. Dydaktycy odpowiadają wyłącznie za merytoryczny przebieg zajęć. Nie odpowiadają za kwestie bezpieczeństwa i zachowania związane ze zwykłą opieką wychowawczą.
 9. Jeśli uczestnicy zajęć dopuszczą się rażącego złamania zasad Regulaminu Ogrodu Zoobotanicznego, prowadzący ma prawo przewrać zajęcia bez zwracania kosztów.
 10. Udział w zajęciach jest jednoznaczy z wyrażeniem zgody na fotografowanie i wykorzystanie wizerunku uczestników zajęć na potrzeby Ogrodu (strona internetowa oraz facebook).
 11. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu dla Zwiedzających oraz Regulaminu Zajęć Edukacyjnych w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu.