Regulamin zwiedzania

 1. Podczas zwiedzania zależy zachować ciszę – wiele gatunków zwierząt jest wrażliwych na hałas.
 2. Nie wolno przechodzić prze ogrodzenia i barierki, wkładać rąk przez kraty, oczka siatek.
 3. Nie wolno karmić żadnych zwierząt karmą przyniesiona z domu. Przekarmienie lub co gorsze, podawanie niewłaściwej karmy wywołuje zaburzenia zdrowia i śmierć. Wolno karmić tylko zwierzęta z mini zoo ( kozy, owce ) karma zakupioną w kasie Ogrodu.
 4. Nie wolno wprowadzać psów, kotów i innych zwierząt; wyjątek stanowią psy asystujące i psy przewodnicy.
 5. Dzieci do lat 10-ciu mogą przebywać na terenie Ogrodu tylko w towarzystwie dorosłych odpowiedzialnych za ich zachowanie i bezpieczeństwo;
 6. Na terenie całego Ogrodu obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
 7. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren Ogrodu.
 8. Wszelkie opakowania po zakupionej karmie, słodyczach, należy wrzucać do koszy na śmieci.
 9. Na terenie Ogrodu nie wolno jeździć rowerami i innymi pojazdami.
 10. W czasie prowadzonych na terenie placówki prac budowlanych, należy zachować szczególną ostrożność i nie przekraczać barier i taśm bezpieczeństwa.
 11. Warto przeczytać tabliczkę informacyjna umieszczoną przy każdym wybiegu lub wolierze; Informacja na temat fauny i flory występującej na terenie Ogrodu Zoobotanicznego można uzyskać z tabliczek umieszczonych przy wybiegach i roślinach.
 12. Nie należy dotykać ani zrywać kwiatów, liści, owoców napotkanych tu roślin. Niektóre z nich są silnie trujące lub mogą wywołać alergie.
 13. Nie wolno deptać trawników – należy chodzić tylko wyznaczonymi alejkami.