"Badanie reakcji na kontakt wzrokowy przy różnej pigmentacji twardówki u pigmejek karłowatych (C. pygmaea) w paradygmacie swobodnego widzenia"

"Exploring reactions to eye contact with different scleral pigmentation in Pygmy Marmosets (C. pygmaea) in a free-viewing paradigm"

"Badanie reakcji na kontakt wzrokowy przy różnej pigmentacji twardówki u pigmejek karłowatych (C. pygmaea) w paradygmacie swobodnego widzenia"

Humans have been touted as having unique eyes, especially because our sclerae (the "white of the eyes") are mostly lacking in pigments. By comparison, chimpanzees, and plenty of other primates, have deeply pigmented eyeballs. Studies suggest that this may have to do with the evolution of tolerance in humans. Pygmy Marmosets Cebuella pygmaea (monkeys from the Callitrichidae family) also display highly depigmented sclerae. Sometimes even more than humans! Marmosets are known for being extremely cooperative, forming tightly bound groups in which everyone helps rear infants. This has led some researchers to think that the loss of scleral pigments may signal tameness or reduced aggression. In fact, the Centre for Language Evolution Studies (CLES), NCU, is currently testing whether humans perceive others with lighter sclerae as less aggressive.
In our Zoobotanical Garden, we have a Pygmy Marmoset family that is ideal to test whether they also perceive marmosets with eyes with depigmented sclerae as less aggressive. To do this, a research team from CLES, bringing together researchers from Poland, Austria, the Netherlands, and the United States, is conducting a study in which they show marmosets manipulated photos of exactly the same individual, but with either darker or lighter sclerae. If scleral depigmentation does indeed signal reduced aggression, it is likely that marmosets will be less surprised and frightened when shown photos manipulated to show lighter sclerae. The study should finish at some point in 2023. We are looking forward to seeing the results!

https://cles.umk.pl/

O ludziach mówi się, że – jak na przedstawiciela naczelnych – mają wyjątkowe oczy. To dlatego, że nasze twardówki (białkówka; "białko oczu") są w większości białe, niemal całkowicie pozbawione pigmentu. Dla porównania, szympansy i wiele innych naczelnych ma bardzo ciemne gałki oczne. Pigmejki karłowate Cebuella pygmaea, małpy z rodziny Callitrichidae, również mają silnie zdepigmentowane twardówki. U niektórych osobników nawet bardziej niż u ludzi! Pigmejki znane są z tego, że chętnie ze sobą współpracują, tworząc grupy, których członkowie wspomagają się nawzajem w zajmowaniu się młodymi. Niektórzy badacze uważają, że utrata pigmentu twardówkowego może być oznaką większej tolerancji i zmniejszenia agresji w stosunku do pigmejek ze swojej grupy.
Badania na temat postrzegania przez ludzi osób z jaśniejszą twardówką jako mniej agresywnych prowadzi w tej chwili Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES), UMK. Rozszerzając swój projekt badawczy, rozpoczynają oni również badanie na naszej rodzinie pigmejek karłowatych! Zespół badawczy z CLES skupiający badaczy z Polski, Austrii, Holandii, oraz Stanów Zjednoczonych będzie pokazywał pigmejkom zdjęcia zmanipulowane tak, by prezentowały tego samego osobnika, ale raz z ciemnymi, a raz z jasnymi twardówkami. Jeśli depigmentacja twardówki rzeczywiście sygnalizuje obniżoną agresję, to najprawdopodobniej okaże się, że pigmejki będą mniej zaskoczone i przestraszone, gdy na zdjęciach będą prezentowane osobniki o jaśniejszych twardówkach. Zakończenie badania planowane jest na 2023. Z niecierpliwością czekamy na wyniki!

https://cles.umk.pl/

Obserwacja grupy pigmejek.