Kiściec tajwański /Lophura swinhoii/

Ptaki

Kiściec tajwański Lophura swinhoii jest to ptak z rodziny bażantowatych. U tego gatunku występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec jest większy od samicy i bardziej kolorowy. Górna część skrzydeł u samca jest kasztanowa a dolna jest zielono-czarna z metalicznym połyskiem; dolna część grzbietu jest metaliczno-niebieska. Głowa, szyja i klatka piersiowa jest niebieska a na głowie znajduje się biały czub. W upierzeniu samic dominuje kolor brązowy, urozmaicony płowożółtymi cętkami. Średnia wielkość samca, to 72 cm, a samicy - 55 cm. W diecie tych ptaków dominuje pokarm roślinny, nasiona traw, kwiaty, owoce a niekiedy owady. Największą aktywność wykazują wczesnym rankiem i późnym popołudniem. Na ogół żyją one samotnie, ale od kwietnia do września można spotkać pary, samice z pisklętami lub grupy młodych ptaków. Okres rozrodczy u kiśćca tajwańskiego trwa od marca do maja. Kura składa od 6 do 12 jaj. Inkubacja trwa 24-25 dni i już 2-3 dniowe pisklęta podążają za matką w poszukiwaniu pokarmu. Gatunek ten jest endemitem wyspy Tajwan i zamieszkuje niezakłócone ludzką obecnością szerokolistne lasy na odludnych zboczach górskich w centralnej części wyspy, na wysokości od 300 do 2000 m n. p. m.

Kiściec tajwański /Lophura swinhoii/