Zakup drzew i krzewów dla Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu

Projekt “Zakup drzew i krzewód dla Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu”, został zrealizowany w roku 2019 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.