Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów

Stowarzyszenie o tej nazwie zarejestrowane zostało 5 grudnia 2000 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele 15 instytucji z całego kraju. Celem działalności Rady jest wspieranie realizacji zadań ogrodów zoologicznych i akwariów oraz ich rozwoju. Więcej informacji odnaleźć można na www.radazoo.pl.

Waga
3